Hraniti se zdravo, vežbati bolje. Neverovatna priča sportiste koji postiže vrhunske rezultate zahvaljujući svojoj biljnoj ishrani i zdravom načinu života. Sve to u sedam pojmova: Čist vazduh, Voda, Sport, Sunce, Sirova hrana, Mentalni stav i Učenje. Velika inspiracija i motivacija da živite kvalitetniji život!

www.youtube.com/user/BanneHibiki

Komentari