Svi smo povezani. Kada osetite svoje postojanje kao fundamentalno, onda ćete videti pun potencijal života. Beskonačne mogućnosti izbora koje možete da napravite. Zamislite da imate moć da u jednoj noći sanjate 75 godina vremena? Nakon par noći i svih ispunjenih želja, šta biste želeli da sanjate? San koji je izvan kontrole. Sanjali biste život u kome živite sada.

www.youtube.com/user/BanneHibiki

Komentari