Šta su korporacije i kako funkcionišu? Osvrt na sam početak stvaranja korporacije i njenu veliku moć posle Drugog svetskog rata. Film pokazuje šokantan uticaj korporacije na životnu sredinu i psihologiju potrošača. Deca kao najveći potrošači i strategija njihove kontrole u budućnosti. Što je veća korporacija, odgovornosti su manje, profit je veći, a uticaj na život Zemlje katastrofalan…

www.youtube.com/user/BanneHibiki

Komentari