Drugi deo filma ‘Korporacija’ otkriva povezanost vodećih kompanija i političara na visokim funkcijama, privatizaciju prirodnih resursa – hrane i vode, kontrolisanje javnosti putem medija, selektivne informacije dostupne javnosti i građanima, prljavu igru koju vode korporacije radi ostvarenja profita po cenu ljudskog života i zagađenja prirodne sredine,..profit po svaku cenu…surovo i istinito!

www.youtube.com/user/BanneHibiki

Komentari